Kallelse till bolagsstämma - Atrium Ljungberg

Kallelse till bolagsstämma

LjungbergGruppen AB kallar till ordinarie bolagsstämma onsdagen den 13 april 2005 kl. 17.00 i Dieselverkstaden, Marcusplatsen 17 i Sickla.

Kallelsen innehåller vad som enligt bolagsordning skall förekomma på ordinarie bolagsstämma samt förslag till bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv av egna aktier. LjungbergGruppen AB (publ) Styrelsen

wkr0001.pdf