LjungbergGruppen förstärker sin position i Sickla - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen förstärker sin position i Sickla

LjungbergGruppen AB har tecknat avtal med Kinnarps AB om att utveckla och sälja en byggrätt om ca 5 000 kvm invid Nackarondellen och Södra Länken. Överenskommelsen innebär att Kinnarps planerar att uppföra en utställnings- och kontorsbyggnad i Sickla där de samlar sina verksamheter i Stockholm. Parallellt med planläggningen av den sålda byggrätten pågår även detaljplanearbete för ytterligare ca 10 000 kvm kontorsbyggrätt i direkt anslutning som LjungbergGruppen har för avsikt att bebygga. LjungbergGruppens resultat efter skatt påverkas positivt med 15 Mkr med anledning av överenskommelsen med Kinnarps. – Kinnarps är ett världsledande kontorsmöbelföretag som på ett positivt sätt kompletterar och förstärker inslaget av design och inredning som vuxit fram i Sickla, säger Anders Nylander,VD LjungbergGruppen. Tidigare under året har hyresavtal tecknats med bland andra Svensk Möbel Center, Designgymnasiet och möbelföretaget Indoori. Snart öppnar Sickla Galleria och den nya design- och hantverksgatan i området. I slutet av maj förvärvade LjungbergGruppen fastigheten Proppen 4 i Hammarby Sjöstad tillsammans med Einar Mattsson. Tillträdet skedde 1 juli. I början av juli har även en mindre fastighet i anslutning till Sickla förvärvats för 5 Mkr. Sammantaget förstärker detta LjungbergGruppens position på denna expansiva delmarknad. Stockholm 2005-07-06 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf