LjungbergGruppen och Einar Mattsson förvärvar... - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen och Einar Mattsson förvärvar utvecklingsfastighet i Hammarby Sjöstad

LjungbergGruppen har idag tecknat avtal med HUSAB-HUS i Stockholm AB om förvärv av fastigheten Proppen 4, Hammarby Sjöstad Stockholm. På fastigheten finns ett industri- och kontorshus med en uthyrningsbar yta på 8 500 kvm. Förvärvet inkluderar byggrätter på drygt 3 000 kvm kontor och 9 000 kvm bostäder. LjungbergGruppen har för avsikt att förädla och bygga på den kommersiella delen. Einar Mattsson kommer att utveckla och uppföra bostäderna. Köpeskillingen uppgår totalt till 101 Mkr. Förvärvet sker via bolag. Stockholm 2005-05-25 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf