LjungbergGruppen säljer fastighetsbestånd i... - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen säljer fastighetsbestånd i Västerås

LjungbergGruppen AB har träffat avtal om försäljning av fastighetsbeståndet i Hälla, Västerås. Fastigheterna omfattar drygt 21 000 kvm, i huvudsak lager- och industrilokaler. Försäljningen genomförs som en bolagsaffär med tillträde 1 september, 2005. Köpare är fastighetsbolaget Klövern AB. – Genom försäljningen fullföljs vår strategi att satsa på större utvecklings- och förvaltningsenheter på expansiva delmarknader i Stockholmsregionen, säger Anders Nylander, VD LjungbergGruppen. Försäljningen sker till ett fastighetsvärde motsvarande 51 Mkr. LjungbergGruppens resultat efter skatt för 2005 kommer att påverkas positivt med 5 Mkr med anledning av försäljningen. Stockholm 2005-07-06 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf