Ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB de... - Atrium Ljungberg

Ordinarie bolagsstämma i LjungbergGruppen AB den 13 april 2005

Bolagsstämman fastställde årsredovisningen för 2004. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för 2004. Utdelningen fastställdes till 4,50 kr per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 18 april 2005 och utdelningen beräknas utsändas av VPC den 21 april 2005. Till styrelseledamöter omvaldes Johan Björkman, Ulf Holmlund, Birgitta Holmström, Åke Ljungberg och Dag Klackenberg. Efter 14 års förtjänstfullt arbete i LjungbergGruppens styrelse har Olof Stenhammar beslutat att avgå som styrelseledamot. Johan Ljungberg omvaldes som styrelsesuppleant. Vidare beslöt bolagsstämman att arvode till styrelsen utgår med 780 000 kronor att fördelas enligt styrelsens beslut. Bolagsstämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma, vid ett eller flera tillfällen förvärva sammanlagt så många aktier att bolagets innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av bolagets aktier. Förvärv ska ske på Stockholmsbörsen eller genom ett erbjudande som riktas till alla aktieägare i bolaget. Vid konstituerande styrelsemöte omvaldes Johan Björkman som styrelseordförande. LjungbergGruppen AB (Publ) Styrelsen

wkr0001.pdf