Redovisning av LjungbergGruppens återköp av aktier - Atrium Ljungberg

Redovisning av LjungbergGruppens återköp av aktier

LjungbergGruppen AB har förvärvat 765 977 egna aktier av serie B genom ett åter-köpserbjudande som avslutades den 7 april 2005. Därigenom överförs 153 miljoner kronor till LjungbergGruppens aktieägare. Efter återköpet är LjungbergGruppen innehavare av totalt 765 977 egna aktier, samtliga av serie B.

Anslutning i återköpserbjudandet Styrelsen i LjungbergGruppen beslutade den 7 mars 2005 att förvärva högst fem procent av det totala antalet aktier i LjungbergGruppen, motsvarande högst 772 059 aktier av serie B, genom att erbjuda aktieägarna i LjungbergGruppen att sälja var tjugonde aktie (oavsett aktieslag) till LjungbergGruppen för ett kontantbelopp om 200 kronor. Sista anmälningsdag för deltagande i återköpserbjudandet var den 7 april 2005. Sammanlagt har 765 977 aktier återköpts i erbjudandet vilket motsvarar en anslutningsgrad i erbjudandet om 99,2 procent. För att bibehålla fördelningen av antalet röster mellan respektive aktieslag har 100 000 A-aktier omvandlats till B-aktier. Efter återköpserbjudandet kommer antalet utestående aktier i LjungbergGruppen uppgå till 14 675 207, varav 1 900 000 aktier av serie A och 12 775 207 aktier av serie B. Totalt kommer 153 195 400 kronor att överföras till LjungbergGruppens aktieägare. Utbetalning av likvid för återköpta aktier beräknas ske den 21 april 2005. Courtagefria förfaranden I det courtagefria försäljningserbjudandet avseende högst 2 000 säljrätter uppgick det genomsnittliga priset till 0,716 kronor per säljrätt. Betalning för säljrätter som sålts i det courtagefria förfarandet beräknas ske till berörda aktieägare den 21 april 2005. Besked om fördelning av anskaffningskostnad LjungbergGruppen kommer inom kort att ge in ansökan till Skatteverket om hur den skattemässiga fördelningen av anskaffningskostnaden skall ske mellan aktier och säljrätter. Skatteverkets allmänna råd och meddelande kommer att offentliggöras av LjungbergGruppen genom pressmeddelande samt finnas tillgängligt på LjungbergGruppens och Skatteverkets hemsidor. LjungbergGruppen AB (Publ)

wkr0010.pdf