Uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie o... - Atrium Ljungberg

Uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och säljrätt med anledning av LjungbergGruppens återköpserbjudande 2005

Den 7 april 2005 avslutades LjungbergGruppens erbjudande om återköp av egna aktier. Skatteverket har lämnat allmänna råd om uppdelning av anskaffningsutgift mellan aktie och säljrätt med anledning av återköpserbjudandet. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 99,1 procent av anskaffningsutgiften hänföras till aktien och 0,9 procent till säljrätten. Skatteverkets allmänna råd och meddelande bifogas detta pressmeddelande samt finns tillgängliga på Skatteverkets hemsida www.skatteverket.se Stockholm 2005-12-22 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf