Flaggningsmeddelande - Atrium Ljungberg

Flaggningsmeddelande

Förvärv av B-aktier och omvandling av A-aktier till B-aktier i LjungbergGruppen AB (publ).

Med anledning av samgåendet mellan LjungbergGruppen AB (publ) (”LjungbergGruppen”) och Atrium Fastigheter AB har

(i) Konsumentföreningen Stockholm med omnejd ekonomisk förening (”KfS”), org nr 702002-1445, med adress Medborgarplatsen 3, plan 10, Box 4050, 102 61 Stockholm, tecknat 12 924 481 B-aktier i LjungbergGruppen, och

(ii) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse (”Pensionsstiftelsen”), org nr 802001-8423 med adress Stora Nygatan 27, Box 2207, 103 15 Stockholm, tecknat 3 429 388 B aktier i LjungbergGruppen.

(iii) Konsumentkooperationens pensionskassa (”Pensionskassan”), org nr 802005-5540 med adress Stora Nygatan 27, Box 2207, 103 15 Stockholm, tecknat 1 510 131 B aktier i LjungbergGruppen.

KfS, Pensionsstiftelsen och Pensionskassan ägde dessförinnan inga aktier i LjungbergGruppen.

Vidare har familjerna Ljungberg och Holmström begärt omvandling av sammanlagt 900 000 A-aktier i LjungbergGruppen till B-aktier. Styrelsen i LjungbergGruppen har godkänt sålunda inkommen begäran om omvandling av A-aktier till B-aktier.

Med beaktande av ovanstående teckning av B-aktier och omvandling av A-aktier till B-aktier framgår i bilaga berörda aktieägares innehav i LjungbergGruppen efter genomförda transaktioner (inom parentes anges förhållanden före ovanstående transaktioner).


Stockholm 2006-11-29

wkr0019.pdf