LjungbergGruppen säljer fastigheter för 150 Mkr - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen säljer fastigheter för 150 Mkr

Det sammanslagna bolaget Atrium - LjungbergGruppen har sålt 12 mindre handelsfastigheter belägna i Storstockholmsområdet till brittiskägda Kenmore Property Group för 150 Mkr. Tillträde sker preliminärt den 1 februari 2007. Hyresvärdet uppgår till 14 Mkr/år och hyresgäst är främst Coop.

Försäljningen sker i syfte att skapa fokus på utveckling och förvaltning av större handels- och kontorsfastigheter. Försäljningen medför ingen resultatpåverkan för LjungbergGruppen.

Stockholm 2006-12-21

LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf