Sickla Galleria belönas med ROT-priset - Atrium Ljungberg

Sickla Galleria belönas med ROT-priset

LjungbergGruppen har tillsammans med sitt dotterbolag TL Bygg AB och Nyréns Arkitektkontor tilldelats Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2006 för Sickla Galleria i Sickla Köpkvarter. Atlas Copcos gamla byggnader utgör grunden för Sickla Köpkvarter där idag stadsdelshandel, köpcentrum och stormarknad förenas. Sickla Galleria är inhyst i den byggnad som tidigare fungerade som packningshall.

ROT-priset har tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset delas ut till den beställare, arkitekt och byggentreprenör som bäst tillvaratagit en byggnads särdrag och kvaliteter. – De gamla industrihusen i Sickla har en karaktär och själ som vi har velat bevara och framhäva säger LjungbergGruppens VD Anders Nylander. Priset är ett bevis på att vi lyckats kombinera våra byggnaders särdrag med det bästa hos cityhandel, köpcentrum, stormarknad och stadsdel. Vi är väldigt stolta över ROT-priset som visar att vi lyckats i vår strävan. Två miljoner besökare har hittat till Sickla Galleria sedan invigningen i september 2005. Nu utvecklar LjungbergGruppen Sickla Köpkvarter ytterligare. Våren 2007 invigs det nya handelshuset och Sickla Köpkvarter blir då en av de största handelsplatserna i Sverige. – I januari genomförde vi en undersökning bland våra besökare och kunder i Sickla Galleria, säger LjungbergGruppens marknadschef Peter Johansson. Det vanligaste svaret vi fick var ”vi trivs här” vilket visar att vi är på rätt väg att skapa något som många människor uppskattar. ROT-priset och kundernas uppskattning visar att idén om Sickla Köpkvarter nu kan genomföras fullt ut. Juryns motivering: Årets ROT-pris tilldelas Sickla Galleria för ett föredömligt stadsbyggande där industribyggnader omvandlats till ett trivsamt och väl fungerande köpcentrum. Genom strategiska tillbyggnader har de ursprungliga rumsvolymerna bevarats och den före detta packningshallen fungerar nu som det sammanbindande vardagsrummet. Materialval och tillägg, bland annat i form av butiksfronter och undertak, har en självklar enkelhet, som stämmer med industriarkitekturen och ger gallerian en egen identitet. En skicklig ljussättning framhäver packningshallens rumslighet. Priset delas ut av juryns ordförande Anna-Greta Leijon onsdagen den 31 maj 2006 klockan 11:00 i Sickla Galleria i Sickla Köpkvarter. Stockholm 2006-05-30 LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf