Atrium - LjungbergGruppen säljer fastighet i... - Atrium Ljungberg

Atrium - LjungbergGruppen säljer fastighet i Järfälla

Atrium - LjungbergGruppen har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Veddesta 2:80 i Järfälla. Fastigheten omfattar 33 000 kvm kommersiell yta med inriktning mot logistik och lager. Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till ca 240 Mkr och tillträde sker den 31 augusti 2007. Köpare är Nordic Real Estate Partners.

Atrium - LjungbergGruppens affärsidé är att utifrån ett långsiktigt ägarperspektiv förvärva, utveckla och förvalta handelsfastigheter i Sverige och kontorsfastigheter i Stockholm. Försäljningen sker som ett led att renodla verksamheten i enlighet med affärsidé och strategi. Försäljningen medför en positiv resultatpåverkan efter skatt med 37 Mkr i koncernen.

Atrium - LjungbergGruppens rådgivare vid transaktionen har varit Leimdörfer Fastighetsmarknad AB.


Stockholm 2007-06-27
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0010.pdf