Atrium Ljungberg AB (publ) registrerat som nytt... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg AB (publ) registrerat som nytt firmanamn

Den anmälan om firmaändring som LjungbergGruppen AB (publ) har inlämnat till Bolagsverket har 2007-10-24 registrerats.
Bolagets nya firmanamn är därmed Atrium Ljungberg AB (publ).


Stockholm 2007-10-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf