Atrium Ljungberg gör strategiskt förvärv i Farsta - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg gör strategiskt förvärv i Farsta

Atrium Ljungberg har idag tecknat avtal om förvärv av tomträtten Storö 10 i Farsta. Fastigheten omfattar totalt 33 000 kvm och är belägen i anslutning till Farsta Centrum i södra Stockholm. Övriga kommersiella fastigheter i Farsta Centrum ägs sedan tidigare av Atrium Ljungberg. Köpeskillingen uppgår till 353 Mkr. Säljare är Folksam Ömsesidig Livförsäkring. Tillträde sker 30 maj 2008.

För närvarande pågår genomgripande renoveringar och hyresgästanpassningar för delar av kontorsytorna. Dessa kommer att vara färdigställda vid tillträdet och uthyrningsgraden kommer då att vara knappt 90 %.

Atrium Ljungberg planerar en större om- och tillbyggnad av Farsta Centrum med start under 2008. Förvärvet av Storö 10 medför utökade möjligheter i det planerade ombyggnadsprojektet.

- Farsta Centrum är ett av Stockholms största köpcentrum med 15 miljoner besökare per år och en årsomsättning på 1,9 Mdkr. Genom förvärvet får vi nya möjligheter att ta ett offensivt helhetsgrepp på Farsta Centrum samtidigt som vi får tillgång till bra kontorslokaler, säger affärsutvecklingschef Carola Lavén.
Stockholm 2007-12-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf