Atrium Ljungberg gör strategiskt förvärv i Malmö - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg gör strategiskt förvärv i Malmö

Atrium Ljungberg AB (publ) har idag tecknat avtal om förvärv av fastigheten Malmö Bohus 7. Fastigheten omfattar 23.500 kvm och är belägen intill Malmös största köpcentrum, Mobilia, som sedan tidigare ägs av Atrium Ljungberg. Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde uppgående till 295 Mkr. Tillträde beräknas ske under november. Avtalet är villkorat av att förköps- och förvärvstillståndsbesked erhålls från Malmö stad.

Atrium Ljungberg planerar en större om- och tillbyggnad av Mobilia. Förvärvet av Bohus 7 medför utökade möjligheter i det planerade ombyggnadsprojektet. Fastigheten innehåller drygt 6.000 kvm vakanta lokaler i gatuplan, ett stort parkeringsgarage med 260 p-platser, 154 bostadslägenheter samt 2.600 kvm kontorslokaler som kommer att byggas om till bostäder.

-Malmöregionen är en prioriterad marknad för Atrium Ljungberg. Tillsammans med Malmö stad vill vi utveckla Mobilia och närområdet till en innehållsrik och dynamisk stadsdel, säger affärsutvecklingschef Carola Lavén.

Den planerade utvecklingen av Mobilia stämmer väl överens med Atrium Ljungbergs övergripande strategi att vara en långsiktig samhällsbyggnadsaktör för helhetsmiljöer i storstäder.


Stockholm 2007-11-06
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf