Atrium Ljungberg koncentrerar ägandet – säljer... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg koncentrerar ägandet – säljer fastigheter

Atrium Ljungberg har träffat avtal om försäljning av fastigheter i Eskilstuna, Katrineholm, Köping, Nyköping, Jönköping, Uddevalla och Stockholm.

Fastigheterna Speditören 1 i Eskilstuna, Lövkojan 10 i Katrineholm, Midgård 12 i Köping, Gumsbacken 12 & 15 i Nyköping, Thorild 12 i Uddevalla samt tomträtten till fastigheten Imröret 10 i Stockholm har sålts till Nordic Real Estate Partners med tillträde i februari 2008. Fastigheterna omfattar totalt 48 000 kvm varav merparten är inriktade på handel.

- Affären har gett oss möjligheten att renodla vårt bestånd ytterligare och koncentrera ägande och förvaltning till prioriterade delmarknader, där vi kan vara en långsiktig och stark aktör och leda utvecklingen av handelsplatser, säger Jens Halvarsson, Affärsområdeschef Atrium Ljungberg.

Utöver ovan nämnda fastighetsförsäljningar har avtal träffats om försäljning av ytterligare två mindre fastigheter till två olika köpare - en bostads- och handelsfastighet i Älta där tillträde sker senast juni 2008 och en industrifastighet i Jönköping där tillträde sker i januari 2008.

Den totala köpeskillingen av samtliga försäljningar baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 458 Mkr, vilket innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 55 Mkr i koncernen.Stockholm 2007-12-14
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf