Atrium Ljungberg säljer två fastigheter i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg säljer två fastigheter i centrala Stockholm för 239 Mkr

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheterna Vallonen 1 och Vindruvan 14 i centrala Stockholm.

Vallonen 1, belägen på Kungsgatan i Stockholm är en kontorsfastighet med en area på 4300 kvm. Köpare är Byggnadsfirman Olov Lindgren.
Vindruvan 14, belägen på Scheelegatan i Stockholm är en blandfastighet med bostäder, kontor och restaurang med en sammanlagd area på 1940 kvm. Fastigheten förvärvas av en privatperson.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Den sammanlagda köpeskillingen av försäljningarna baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 239 Mkr, vilket innebär en positiv resultatpåverkan efter skatt med 88 Mkr i koncernen.
Tillträde sker preliminärt under februari 2008.
Stockholm 2007-12-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf