Atrium LjungbergGruppen utvecklar lärandet i... - Atrium Ljungberg

Atrium LjungbergGruppen utvecklar lärandet i Sickla

Nästa spännande tillskott i Sickla blir en Kunskapsgalleria – ett nytt sätt att blanda företag, forskning, gymnasieutbildning och högskola. Atrium LjungbergGruppen kommer i samarbete med Nacka kommun, musikergymnasiet Rytmus samt Vittra erbjuda utbildningar inom ekonomi, entreprenörskap, handel, kultur och hållbar utveckling i ett internationellt klimat.

Fler än 10 miljoner människor besöker årligen Sickla för att handla, umgås och underhållas. Till vardags arbetar 3600 människor i Sickla som idag är navet i sydöstra Stockholm för arbete, handel, kultur och service. Sickla blir nu också navet för lärande.

– Att erbjuda utbildning är det självklara nästa steget i utvecklingen av Sickla, säger Anders Nylander som är vd på Atrium LjungbergGruppen. I Sickla finns redan så många duktiga företagare, handlare och ett rikt kulturliv. I Kunskapsgallerian kommer både ungdomar och vuxna ges ömsesidig inspiration vilket få platser kan erbjuda idag.

Under våren inleder Atrium LjungbergGruppen arbetet med att skapa en plats för lärande mitt i Sickla. Sickla Kunskapsgalleria erbjuder ett helt nytt sätt för företag och lärande att integreras. Praktiken finns runt hörnet, eftersom eleverna har möjlighet att direkt testa teorier i verkligheten. Förutom lärarna finns vuxna yrkesmän och kvinnor som goda förebilder för studenterna.

– Vi arbetar för att fler företag inom handel och kultur väljer att etablera sig i Sickla, säger Peter Johansson som är affärsutvecklare på Atrium LjungbergGruppen. Ambitionen är att erbjuda plats och möjligheter för högskole- och forskarvärlden att bli delaktiga i projektet. För oss handlar det om att våga flytta gränser, tänka nytt och bryta invanda mönster för att ny energi skall uppstå.

Planen är att vara igång hösten 2008.


Stockholm 2007-03-27
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0010.pdf