Finansinspektionen godkänner prospekt - Atrium Ljungberg

Finansinspektionen godkänner prospekt

Finansinspektionen har lämnat sitt godkännande (FI Dnr 07-2506-413) av det prospekt LjungbergGruppen har upprättat med anledning av de 17 864 000 nyemitterade B-aktier som registrerades den 7 december 2006.

Prospektets godkännande är en förutsättning för att de nyemitterade aktierna ska kunna upptas till handel på Nordiska Börsen i Stockholm.

Prospektet finns tillgängligt på LjungbergGruppens hemsida, www.ljungberggruppen.se


Stockholm 2007-04-05
LjungbergGruppen AB (publ)

wkr0001.pdf
wkr0003.pdf