Handel i LjungbergGruppen AB (publ) serie B eft... - Atrium Ljungberg

Handel i LjungbergGruppen AB (publ) serie B efter split 4:1

Fr o m idag den 17:e april handlas LjungbergGruppens aktie av serie B splitad med relation 4:1.
Handelsposten är ändrad till 100 aktier.

wkr0007.pdf