Kallelse till årsstämma i LjungbergGruppen AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i LjungbergGruppen AB (publ)

Aktieägarna i LjungbergGruppen AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2007 kl. 17.00, Biograf Astoria, salong 2, Marcusplatsen Sickla.

Ärenden som skall behandlas på stämman framgår av bifogad kallelse.

wkr0001.pdf