LjungbergGruppen AB(publ) byter namn - Atrium Ljungberg

LjungbergGruppen AB(publ) byter namn

På extra bolagsstämma 2007-10-17 beslutades att ändra bolagets hittillsvarande firma LjungbergGruppen AB (publ) till Atrium Ljungberg AB (publ).
Bolaget byter i samband med namnändringen även grafisk profil och logotyp.
Ändringsanmälan har insänts till Bolagsverket för registrering.

Namnändringen sker som en följd av samgåendet mellan Ljungberggruppen och
Atrium Fastigheter i oktober 2006. Bolagets verksamhet är oförändrad och affärsidén är
liksom tidigare att utifrån ett långsiktigt perspektiv förvärva, utveckla och förvalta handelsfastigheter i Sverige samt kontorsfastigheter och helhetsmiljöer i storstadsregioner.

Exempel på ledande köpcentrum och gallerior som ägs och förvaltas av Atrium Ljungberg är PUB i centrala Stockholm, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i södra Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia Shopping Center i Malmö. Kontorsfastigheten Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av bolagets ca 70 fastigheter.


Stockholm 2007-10-17
LjungbergGruppen AB (publ) under namnändring till Atrium Ljungberg AB (publ)


wkr0001.pdf
wkr0041.pdf