Atrium Ljungberg bygger nytt kontorshus för Atl... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg bygger nytt kontorshus för Atlas Copco i Sickla, Nacka.

Atrium Ljungberg har idag tecknat avtal med Atlas Copco om att uppföra en ny kontorsbyggnad i Sickla för Atlas Copco så att samtliga Atlas Copcos verksamheter i Sickla kan samlas. Byggnadens totala uthyrbara yta är cirka 13.800 m2. Det nya, långsiktiga hyresavtalet med Atlas Copco som omfattar 10.800 m2 ersätter ett antal existerande hyresavtal.

Den nya kontorsbyggnaden kommer att ligga vid Fredells-rondellen i Sickla och sammankopplas med de fastigheter som Atlas Copco Tools hyr idag.
Atrium Ljungberg har beslutat att även förlägga sitt huvudkontor i den nya byggnaden i Sickla.
Byggnaden beräknas stå färdig vid årsskiftet 2010/2011 då Atlas Copco och Atrium Ljungberg flyttar in. Totalt kommer cirka 800 personer att arbeta i det nya kontorshuset. Byggkostnaden bedöms uppgå till 350 Mkr.

-Vi har tillsammans med Atlas Copco funnit en långsiktig och hållbar lösning för Atlas Copcos verksamhet i Sickla, säger Anders Nylander, VD, Atrium Ljungberg. Det är mycket glädjande och stärker Sickla som mötesplats för arbete, handel, service, kultur och utbildning.

Atlas Copcos mål med att samla alla verksamheter i en och samma byggnad är bland annat att förbättra effektiviteten och samverkan.

- I de nya, moderna lokalerna skapar vi en produktiv och inspirerande miljö för våra medarbetare. Vi skapar en professionell mötesplats med goda möjligheter att stärka relationer med kunder och andra intressenter, säger Hans Ola Meyer, CFO, Atlas Copco.
Samarbetet med Atrium Ljungberg, ett företag med lång erfarenhet av kontor, skapar dessutom möjlighet för långsiktig flexibilitet och expansion.

Stockholm 2008-10-10
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf