Atrium Ljungberg förvärvar del av fastighet i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förvärvar del av fastighet i Norra Stationsområdet för 307 Mkr

Atrium Ljungberg har tillsammans med Humlegården förvärvat kontorsfastigheten Blästern 6 i Norra Stationsområdet i Stockholm.
Köpeskillingen uppgår till totalt 614,8 Mkr varav Atrium Ljungbergs del uppgår till
307,4 Mkr. Säljare är tjänstepensionsföretaget Alecta.
Fastigheten Blästern 6 omfattar cirka 24 600 kvm uthyrbar yta, som vid förvärvet är uthyrd till 90 procent, samt garage med 215 parkeringsplatser. Tillträde sker 1 oktober 2008.
Atrium Ljungberg kommer att vara ansvarig för förvaltningen av Blästern 6.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare fastigheten Blästern 11 och tillsammans med Länsförsäkringar Liv den direkt anslutande fastigheten Blästern 13. Blästern 11 och Blästern 13 omfattar cirka 55 000 kvm uthyrbar yta och har ett flertal kunder inom medicin och forskning.

Stockholms stads vision om att skapa en vetenskapsstad i Norra Stationsområdet, i anslutning till Karolinska Sjukhuset och Karolinska Institutet, utgör en stor potential för framtiden.

- Vi har i snart 30 år förvaltat och förädlat våra fastigheter vid Norra Station. Genom förvärvet tar vi nästa steg och blir på ett än mer tydligt sätt delaktig i visionen för Norra Station – ett av Sveriges största framtida utvecklingsområde, säger Micael Averborg, affärsområdeschef Atrium Ljungberg.


Stockholm 2008-07-10
Atrium Ljungberg AB (publ)


Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.16.15 den 10 juli 2008.

wkr0003.pdf