Atrium Ljungberg tecknar kontorsavtal med ett... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar kontorsavtal med ett totalt hyresvärde på 200 Mkr

Atrium Ljungberg har under december 2007 och början av 2008 tecknat nya hyresavtal på flera kontorslägen i Stockholm. De nytecknade avtalen omfattar drygt 13.000 m2 till ett hyresvärde uppgående till 200 Mkr med en genomsnittlig löptid på 6,5 år.

Den största delen av nyuthyrningen, totalt 8.700 m2 avser Atrium Ljungbergs fastigheter Blästern 13 samt Blästern 11, med bl a Glashuset Vasastan på Norra Stationsområdet i Stockholm. Hit flyttar Karolinska Universitetssjukhuset som expanderar sin verksamhet genom att ytterligare utlokalisera sina administrativa enheter från Solna, däribland IT-enheten. Dessutom etablerar sig Auktionskompaniet samt flera konstgallerier.

- Karolinska Universitetssjukhuset har en verksamhet som på ett utmärkt sätt stöder den långsiktiga visionen och utvecklingen av Norra Stationsområdet. Glashuset Vasastan är en unik byggnad med fantastiska arbetsplatser i ett mycket bra läge. Nu återstår endast 4.500 m2 att hyra ut och uthyrningsläget är mycket bra, säger Micael Averborg, Affärsområdeschef på Atrium Ljungberg.

Utöver nyuthyrningarna på Norra Stationsområdet har Atrium Ljungberg dessutom nyligen tecknat avtal med Jobbtorget som etablerat sig i en kontorsfastighet i Farsta Centrum samt med Bonnier media och DNS, Digital Network Services som kommer att etablera sig i Glashuset PUB respektive Ärvinge/Kista.

- Vi kan konstatera att det går bra nu. Vi har attraktiva byggnader i attraktiva lägen, där efterfrågan på lokaler är stark, säger Micael Averborg.

Fastigheten Blästern 13 med b la Glashuset Vasastan ägs till 50 % av Atrium Ljungberg och till 50 % av Länsförsäkringar.

Stockholm 2008-02-08
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf