Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 3 april 2008 kl. 17.00, Svensk Möbelcenter, Marcusplatsen 11, Sickla.
Ärenden som skall behandlas på stämman framgår av bifogad kallelse.


Stockholm 2008-03-04
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf