Omstrukturering av Atrium Ljungberg-aktier - Atrium Ljungberg

Omstrukturering av Atrium Ljungberg-aktier

Två av Atrium Ljungbergs största aktieägare, familjen Ljungberg och familjen Holmström genomför en omstrukturering av sina aktieinnehav i bolaget.
Familjen Ljungberg och familjen Holmström äger idag tillsammans 28,7 % av Atrium Ljungbergs aktiekapital och har 42,1 % av rösterna i bolaget.

Omstruktureringen sker med anledning av generationsskifte och genom förändring mellan indirekt och direkt ägande.
Samtliga aktietransaktioner sker inom familjerna.











Stockholm 2008-05-05
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf