Unikt miljösamarbete i Sickla Köpkvarter - Atrium Ljungberg

Unikt miljösamarbete i Sickla Köpkvarter

Atrium Ljungberg och Naturskyddsföreningen i Stockholms län har inlett ett unikt miljösamarbete. Flera konkreta åtgärder är planerade för Sickla-området i Nacka kommun, där miljöfrågorna på nya sätt lyfts in i den fortsatta utvecklingen av området.

Atrium Ljungberg och Naturskyddsföreningen i Stockholms län har tillsammans tagit fram flera konkreta åtgärder som ska bidra till att:

• öka andelen besökare till Sickla Köpkvarter som väljer andra färdmedel än bil
• ytterligare förbättra dagvattenkvaliteten i området
• minska energiförbrukningen samt välja långsiktigt miljövänliga energikällor.
• verka för en fördelning av trafiken från Järlaleden till Sickla Industriväg och Värmdövägen.

- Atrium Ljungberg tar i och med detta en offensiv roll för att ytterligare bidra till en långsiktigt hållbar miljö i och omkring Sickla Köpkvarter, säger Carola Lavén, affärsutvecklingschef på Atrium Ljungberg. Samarbetet med Naturskyddsföreningen har varit mycket givande och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete när det gäller miljöfrågorna på kort och lång sikt.

Sedan Atrium Ljungberg vid årsskiftet 1997/98 förvärvade Sickla-området av Atlas Copco, har en viktig målsättning varit att utveckla området från ett industriområde till en mötesplats för arbete, handel, kultur, service och utbildning. I utvecklingsarbetet är det viktigt för Atrium Ljungberg att aktivt jobba med miljöfrågorna och tillvarata det kulturhistoriska arvet i Sickla-området.
En viktig målsättning för Naturskyddsföreningen i Stockholms län är att verka för att miljöfrågorna får en central roll vid utveckling av attraktiva områden.

- Naturskyddsföreningens och Atrium Ljungbergs gemensamma ambition är att miljön i och omkring Sickla Köpkvarter på bästa möjliga sätt ska utvecklas ur ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv. Genom samarbetet har vi stora möjligheter att nå våra gemensamma mål säger Mårten Wallberg, ordförande Naturskyddsföreningen i Stockholms län.

Stockholm 2008-10-16
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0003.pdf