Ändrad effekt av uppskjuten skatt vid... - Atrium Ljungberg

Ändrad effekt av uppskjuten skatt vid fastighetsförsäljningar

Atrium Ljungberg avyttrade, med tillträde 1 september 2009, sju handelsfastigheter för en sammanlagd köpeskilling av 1 030 Mkr. Resultatpåverkan efter skatt av försäljningen blir 66 Mkr, mot tidigare kommunicerat 140 Mkr. Skillnaden beror på ändrad effekt av uppskjuten skatt i samband med slutredovisning av genomförd fastighetsaffär. Förändringen har ingen kassaflödespåverkan. Stockholm 2009-10-02 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf