Atrium Ljungberg koncentrerar beståndet... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg koncentrerar beståndet ytterligare – säljer för drygt en miljard

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal med Niam Fond IV om försäljning av sju handelsfastigheter för en sammanlagd köpeskilling om 1 030 miljoner kronor. Fastigheterna säljs till värden som ligger i nivå med marknadsvärderingen vid årsskiftet och försäljningen beräknas medföra en positiv resultatpåverkan efter skatt med cirka 140 miljoner kronor. Affären är till och med den 5 augusti villkorad med att köparen erhåller extern finansiering. Fastigheterna som försäljs är Termiten 1 (Storknallen i Borås), Sunaman 5 (Linnégallerian i Växjö), Åldermannen 25 (Kvasten i Kalmar), Vestalen 10 (Cityhuset i Eskilstuna), Plåtslagaren 7 (Gallerian i Motala), Jupiter 15 (Telgehuset i Södertälje) och Tegelbruket 1 (Botkyrka Handel). Tillträde sker 1 september. - Försäljningen är ett led i vår långsiktiga strategi att renodla fastighetsbeståndet och koncentrera ägandet och förvaltning, säger Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. Affären skapar utrymme för ytterligare investeringar på prioriterade delmarknader där vi ska vara en stark aktör på lång sikt och leda utvecklingen av handelsplatser, kontor och helhetsmiljöer, fortsätter Anders Nylander. Stockholm 2009-07-15 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf