Atrium Ljungberg skapar ny handelsdestination i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg skapar ny handelsdestination i Haninge

I september 2010 inviger Atrium Ljungberg en ny handelsdestination i Haninge kommun, söder om Stockholm. I anslutning till befintliga 18 000 kvm, där Coop Forum och Coop Bygg är etablerade, tillförs ca 12 000 kvm genom ny- och tillbyggnad. I senare etapper kan handelsplatsen dessutom växa ytterligare med minst 15 000 kvm. Nya aktörer i området blir bland annat JULA, Intersport, KappAhl, Lindex, Deichmann och Apoteket och tillsammans med Coop skapas en mycket stark handelsplats. Totalt rör det sig om en investering på 175 miljoner kronor, där över 70 procent av ytan är uthyrd. Projektets byggstart är i februari 2009.

Atrium Ljungberg färdigställer i en första etapp totalt 12 000 kvm nyskapande externhandel i bästa läge längs väg 73 (Nynäsvägen) i Haninge kommun. Tillsammans med befintlig handel skapas en destination på över 30 000 kvm. Platsen kommer att erbjuda rationell handel, i kombination med en mångfald inom ärenderelaterad shopping som förenklar vardagen för människorna i framför allt det primära upptagningsområdet Haninge och Tyresö. Kärnvärden för projektet är mat, familj, tid och ärende.

Platsen är idag en av Sveriges största livsmedelsdestinationer. Befintliga Coop Forum, som är en av Coops största anläggningar, nyinvigdes i augusti 2007 och har sedan dess haft en mycket positiv utveckling. Destinationens strategiska läge stärks ytterligare då regionen Haninge – Nynäshamn växer och utbyggnaden av väg 73 är klar. Haninge är också en av Sveriges största fritidshuskommuner.

– Det är väldigt roligt och spännande att kunna bygga en stark destination i ett av länets mest expansiva områden i rådande konjunkturläge. I och med Nynäsvägens utbyggnad och det planerade VEGA-området kan vi skapa en spännande, långsiktig och attraktiv destination som har potential att växa till ett nytt starkt regionalt centrum, säger Anders Nylander, VD, Atrium Ljungberg.

Stockholm 2009-02-19
Atrium Ljungberg (publ)

wkr0003.pdf