Atrium Ljungbergs storaffär genomförd - ger nya... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungbergs storaffär genomförd - ger nya möjligheter att expandera

Idag sker ägarbyte av de sju handelsfastigheter som Atrium Ljungberg sålde under sommaren. Atrium Ljungberg fortsätter sitt offensiva utvecklingsarbete på prioriterade områden och affären skapar utrymme för ytterligare investeringar.

Som tidigare pressmeddelats träffade Atrium Ljungberg i mitten av juli avtal med Niam Fond IV om försäljning av sju handelsfastigheter på olika orter i mellersta och södra Sverige. Affären är slutförd och Niam Fond IV tillträder som nya ägare idag 1 september. Den sammanlagda köpeskillingen för de sju fastigheterna är drygt en miljard kronor och beräknas medföra en positiv resultatpåverkan efter skatt med cirka 140 miljoner kronor. - Försäljningen stärker oss ytterligare finansiellt och ger oss ännu bättre möjligheter att växa på de delmarknader som vi prioriterar, säger Anders Nylander VD. Vi fortsätter vårt offensiva utvecklingsarbete med att skapa attraktiva handels-, kontors- och helhetsmiljöer och planerar att investera i egna projekt för cirka en miljard kronor per år de närmaste fem åren. När affärsmöjligheter uppstår är vi redo att expandera ytterligare genom förvärv. Atrium Ljungberg har en uttalad, långsiktig strategi att renodla fastighetsbeståndet och koncentrera ägandet och förvaltningen till stora enheter på starka tillväxtmarknader. De senaste två åren har bolaget genomfört betydande förändringar av beståndet genom försäljning av fastigheter på oprioriterade marknader och genom strategiska förvärv. Sedan 2007 har Atrium Ljungberg sålt fastigheter för drygt 2 Mdkr och förvärvat för drygt 1 Mdkr. Investeringar i egna projekt har under perioden uppgått till drygt 2,5 Mdkr. Stockholm 2009-09-01 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf