Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma
torsdagen den 2 april 2009 kl. 17.00, Glashuset Slussen, Katarinavägen 15, Stockholm.
Ärenden som skall behandlas på stämman framgår av bifogad kallelse.


Stockholm 2009-03-03
Atrium Ljungberg AB (publ)


wkr0003.pdf