Anders Nylander lämnar VD-posten på egen begäran - Atrium Ljungberg

Anders Nylander lämnar VD-posten på egen begäran

Anders Nylander har efter åtta år som VD för Atrium Ljungberg valt att lämna sin befattning på egen begäran. Anders Nylander sitter kvar på VD-posten fram till dess att en efterträdare har rekryterats. Inför stämman avser de två huvudägarna föreslå att Anders Nylander tar plats i Atrium Ljungbergs styrelse.

Sökandet efter en ny VD har inletts och väntas vara klart senast i samband med årsstämman 2011. 

- Anders har betytt mycket för Atrium Ljungberg, inte minst efter fusionen mellan LjungbergGruppen och Atrium. Samtidigt förstår jag att Anders vill ha tid för andra saker i livet efter en lång tid i bolaget. Med den omfattande kompetens och erfarenhet som Anders innehar är vi glada att han är beredd att ställa upp som styrelseledamot, säger Laszlo Kriss, styrelseordförande i Atrium Ljungberg. 

- Atrium Ljungberg är framgångsrikt och har en stark marknadsposition. Vi har en mycket kompetent organisation, en intressant projektportfölj och nära kundrelationer. Jag ser det som ett lämpligt tillfälle att lämna över till nya krafter. Jag har arbetat sammanlagt 23 år i bolaget och någon gång måste man byta perspektiv, säger Anders Nylander. 

- Atrium Ljungberg är verkligen en del av min själ och bolaget kommer alltid att ligga nära mitt hjärta.  Att huvudägarna avser föreslå att jag tar plats i styrelsen för bolaget ser jag därför mycket positivt på och jag hoppas kunna få bidra i denna roll framöver, avslutar Anders Nylander.  

Stockholm 2010-11-30
Atrium Ljungberg AB (publ)  

 

Ytterligare upplysningar lämnas av:
Laszlo Kriss, Styrelseordförande. Tel: 070-570 50 50
Anders Nylander, VD. Tel: 0730-26 19 40 

www.atriumljungberg.se  

Informationen är sådan som Atrium Ljungberg AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande kl.08.30 den 30 november 2010. 

Atrium Ljungberg är ett av Sveriges största fastighetsbolag med tydligt fokus på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter samt helhetsmiljöer. Atrium Ljungberg är ett Midcapbolag på Nasdaq OMX Stockholm, börsnoterat sedan 1994.
I bolagets fastighetsbestånd ingår bl a PUB, Farsta Centrum och Sickla Köpkvarter i Stockholm, Gränby Centrum och Forumgallerian i Uppsala samt Mobilia i Malmö. Glashuset vid Slussen och Ärvinge i Kista med både bostäder, kontor och service är andra av Atrium Ljungbergs cirka 50 fastigheter.

wkr0001.pdf