Atrium Ljungberg bygger nytt verksamhetshus för... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg bygger nytt verksamhetshus för AkzoNobel i Sickla, Nacka

Atrium Ljungberg har tecknat ett långsiktigt avtal med AkzoNobel om att uppföra ett nytt verksamhetshus i Sickla för AkzoNobel. I huset kommer det att finnas lab-, utvecklings- och kontorsverksamhet. Av den totala uthyrbara ytan på cirka 10 300 kvm kommer AkzoNobel att hyra 7 500 kvm. Det nya huset beräknas vara inflyttningsklart den 1 januari 2014.  

Atrium Ljungberg och Akzo Nobel AB, del av svensk-holländska kemikoncernen AkzoNobel, har tecknat ett 15-årigt avtal om cirka 7 500 kvm ny lokalyta i Sickla. I och med överenskommelsen kan Atrium Ljungberg påbörja bygget av ett nytt kontorshus på Uddvägen, vid Sicklas västra infart, och fortsätta utvecklingen av Sickla som ett starkt arbetsplatsområde. I det nya huset, om cirka 10 300 kvm uthyrbar yta, kommer AkzoNobel att bli den största hyresgästen. Det planeras även för kontorslokaler för andra hyresgäster. Byggnaden ska ligga i framkant vad gäller hållbarhet och den kommer att miljöcertifieras. Byggstart beräknas ske i slutet av 2011 och huset planeras stå färdigt för inflyttning den 1 januari 2014. Tenant & Partner har varit rådgivare till AkzoNobel i projektet.

- Det känns fantastiskt roligt att ha fått förtroendet och möjligheten att tillsammans med AkzoNobel skapa en ny, funktionell mötesplats för deras verksamhet, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef kontor på Atrium Ljungberg. Det nya huset byggs för att stödja AkzoNobel:s kärnverksamhet och stärka deras samverkan mellan olika affärsenheter. För Atrium Ljungberg är det här ytterligare en bekräftelse på att Sickla är ett mycket starkt och attraktivt område för såväl mindre företag som globala koncerner, avslutar Micael Averborg.

AkzoNobel är världens största färgföretag och ledande producent av specialkemikalier, bygglim och limsystem. Bolaget är känt för sina innovativa produkter och hållbara lösningar och rankas återkommande som ett av de ledande företagen på Dow Jones Sustainability Index. Akzo Nobel AB samordnar den övergripande verksamheten i Norden. Sedan årtionden har bolaget tillsammans med affärsenheterna Casco Adhesives, AkzoNobel Bygglim och Eka Chemicals haft sin verksamhet i Sickla, men har tidigare inte varit hyresgäst hos Atrium Ljungberg. Här arbetar idag drygt 200 personer.

- Det här är ett mycket viktigt steg för oss, säger Torbjörn Jakobsson, finanschef på Akzo Nobel AB. Det nya huset ger oss goda förutsättningar att utveckla den nordiska verksamheten och skapar möjligheter till bättre intern samverkan. Vi kommer att få en fantastisk mötesplats för våra egna företag och för våra kunder och samarbetspartners. Det är extra roligt att vi har hittat en långsiktig och pålitlig fastighetsägare i Atrium Ljungberg, avslutar Torbjörn Jakobsson.

Stockholm 2010-12-15
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf