Atrium Ljungberg förvärvar ytterligare... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förvärvar ytterligare fastigheter i Sickla

Atrium Ljungberg fortsätter att stärka sin position i Sickla. Idag har bolaget förvärvat ytterligare två fastigheter om cirka 3 500 m2  lokalyta i området. Affären öppnar upp för nya möjligheter att utveckla helhetsmiljön i Sickla, där Atrium Ljungberg redan äger kringliggande mark och byggnader.

Atrium Ljungberg har tecknat avtal om förvärv av fastigheterna Sicklaön 117:1 och 117:2 i Sickla, Nacka kommun. Fastigheterna omfattar totalt 3 533 m2 uthyrningsbar yta varav 2 592 m2 butiksyta och är belägna på Planiavägen, i direkt anslutning till Sickla Köpkvarter.

Köpeskillingen är baserad på ett fastighetsvärde uppgående till 35 mkr.
Säljare är Nordic Land AB. Tillträde sker 15 oktober 2010.
Affären är villkorad av att Nordic Land AB:s bolagsstämma, senast 8 oktober, godkänner försäljningen. 

Förvärvet följer Atrium Ljungbergs strategi att koncentrera sitt bestånd till sammanhållna enheter på starka delmarknader. Atrium Ljungberg äger sedan tidigare ett cirka 160 000 m2 stort fastighetsbestånd i Sickla, bestående av en kombination av verksamheter inom handel, kontor, service, kultur och utbildning.

- Genom förvärvet har den sista pusselbiten fallit på plats så att vi kan ta ett helhetsgrepp i den östra delen av Sickla. På sikt kan vi genom förvärvet skapa betydande nybyggnadsmöjligheter, säger Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. 

Stockholm 2010-09-17
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf