Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Intrum... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg har tecknat avtal med Intrum Justitia - möjliggör byggstart av nytt kontorshus i Sickla.

Atrium Ljungberg har tagit nästa stora steg i utvecklingen av Sickla i Nacka. Genom att ett hyresavtal om cirka 5 000 kvm har tecknats med Intrum Justitia kan bygget av ett nytt kontorshus påbörjas under våren 2011. Intrum Justitia, som kommer att förlägga sitt huvudkontor i det nya huset, blir största hyresgästen.

Avtal har tecknats mellan Atrium Ljungberg och Intrum Justitia omfattande cirka 5 000 kvm kontorsyta i Sickla. Avtalet möjliggör att Atrium Ljungberg kan påbörja bygget av ett nytt kontorshus på Sickla Industriväg vid Sicklas norra infart.
I den nya byggnaden, om cirka 7 300 kvm uthyrbar yta, kommer Intrum Justitia därmed att bli den största hyresgästen. Resterande ytor planeras för kontorslokaler och publik verksamhet.

Det nya hyresavtalet med Intrum Justitia ersätter ett existerande avtal med jämförbar yta.

Byggstart beräknas ske under april 2011 och huset planeras stå färdigt för inflyttning under oktober 2012. Byggnaden kommer att miljöcertifieras.         


Illustration: Nyréns Arkitektkontor

- Vi är mycket glada över det förtroendet som vi fått, att tillsammans med Intrum Justitia utveckla ett hus för huvudkontoret och en del av den svenska verksamheten, säger Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. Att stora bolag som Intrum Justitia och Atlas Copco väljer att förlägga sina huvudkontor i Sickla, visar hur attraktivt området är som arbetsplats. För Atrium Ljungberg är det här ytterligare ett steg i utvecklingen av Sickla som en helhetsmiljö. Vi kommer att fortsätta tillföra området mer av både handel, kontor, service och lärande, med en prioritering av kontor under den närmaste tiden.

Intrum Justitia har haft sitt huvudkontor i Sickla sedan år 2000 och här arbetar idag cirka 320 personer. Genom det nya kontorshuset kan bolagets närvaro i Sickla säkras på lång sikt och verksamheten fortsätta att utvecklas.

- Vi trivs väldigt bra i Sickla, säger Rickard Westlund, VD Intrum Justitia Sverige AB och regionchef för Norra Europa. Här finns ett mycket bra företagsklimat, våra medarbetare uppskattar Sicklas stora utbud av handel och service och vi är positiva till att bedriva vår verksamhet i ett miljöcertifierat hus.

Stockholm 2010-09-27
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf