Atrium Ljungberg säljer handelsfastighet i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg säljer handelsfastighet i Södertälje

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Rinken 2, belägen på Vasa Handelplats i Södertälje. Fastigheten omfattar totalt cirka 22 400 m2 butiksyta.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier. Köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 315 mkr, före avdrag för uppskjuten skatt.
Affären ger ett positivt resultat efter skatt med cirka 32 mkr i koncernen och kommer att redovisas i halvårsbokslutet 2010.

Tillträde sker 1 september 2010.

-Vår långsiktiga strategi är att koncentrera våra handels- och kontorsfastigheter till stora och sammanhållna enheter och helhetsmiljöer, kommenterar Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. Försäljningen av Rinken 2 är ett ytterligare led i den strategin och ökar möjligheterna att fortsätta vår höga utvecklingstakt på starka tillväxtmarknader.


Stockholm 2010-06-11
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf