Atrium Ljungberg tecknar nytt avtal med Atea so... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg tecknar nytt avtal med Atea som utökar i Kista.

Atrium Ljungberg har tecknat ett nytt långsiktigt avtal med Atea Sverige AB omfattande cirka 5 700 kvm kontorsyta i Ärvinge i Kista. Atea kommer att samla alla sina enheter i Stockholm till det nya kontoret och utökar därmed sin verksamhet i tillväxtregionen Kista.

Kontorslokalerna ligger längs med Kymlingelänken och är en del av de lokaler som tidigare förhyrdes av Tieto. Det nytecknade avtalet är 8-årigt och ersätter ett existerande avtal om cirka 3 700 kvm kontorsyta i samma område. Genom flytten till det nya kontoret kan Atea samla alla sina verksamheter i Stockholmsområdet och fortsätta att expandera i Kista.
Inflyttning planeras till våren 2011.

- Jag är framför allt mycket glad över att vårt långvariga samarbete med Atea fortsätter och att vi har hittat en lösning som gör att de kan kraftsamla sin verksamhet i Kista, säger Anders Nylander, VD Atrium Ljungberg. Vi ska nu förädla lokalerna och anpassa dem till framtidens krav på kontorsmiljöer.
De lokaler som Atea lämnar håller redan hög standard och är mycket flexibla, vilket är positivt ur uthyrningssynpunkt, fortsätter Anders Nylander.

Atea som är specialister på it-infrastruktur, är den tredje största it-infrastrukturleverantören i Europa och marknadsledande i Norden och Baltikum. I Sverige finns bolaget på ett trettiotal orter och sedan 2002 har huvudkontoret legat i Atrium Ljungbergs lokaler i Ärvinge i Kista.
Kista är en världsledande tillväxtregion och ett kluster för företag, forskning och utbildning inom informations- och kommunikationsteknologi (ITC). Här arbetar, forskar och studerar idag över 30 000 personer och Kista brukar internationellt jämföras med Silicon Valley.

- Att finnas i Kistas expansiva och innovativa miljö är viktigt för oss. Det är stimulerande och skapar affärsmöjligheter, säger Lars Pettersson, VD Atea Sverige. Vi behövde en samlad arbetsplats där vi kan fortsätta att expandera och stärka vår organisation. Tillsammans med Atrium Ljungberg har vi löst det på ett mycket bra sätt. Vi får nu effektiva och flexibla lokaler med fler publika miljöer och mötesplatser, anpassade efter vår verksamhet. Det kommer att utveckla vårt lagarbete och stödja vår affär, avslutar Lars Pettersson.

Stockholm 2010-10-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf