Förändringar i Atrium Ljungbergs ledningsgrupp - Atrium Ljungberg

Förändringar i Atrium Ljungbergs ledningsgrupp

Atrium Ljungberg kommer per 1 oktober 2010 att göra förändringar i bolagets ledningsgrupp.
 
Helena Martini har anställts som ny HR-chef från 1 oktober och kommer att ingå i ledningsgruppen. Helena Martini kommer närmast från Microsoft AB där hon har arbetat med strategiska och operativa HR-frågor.

Vidare har nuvarande ekonomichef Annica Ånäs, som även har ingått i ledningsgruppen, sagt upp sin anställning i Atrium Ljungberg för att övergå till annan verksamhet. Annica Ånäs blir kvar i sin roll som ekonomichef fram till 10 december, men lämnar ledningsgruppen. Någon efterträdare har ännu inte utsetts.

Atrium Ljungbergs ledningsgrupp kommer från och med 1 oktober 2010 därmed utgöras av: Anders Nylander, VD, Ingalill Berglund, finanschef och IR-ansvarig, Magnus Alteskog, projektchef, Carola Lavén, affärsutvecklingschef, Kristina Johnson, affärsområdeschef handel, Micael Averborg, affärsområdeschef kontor och Helena Martini, HR-chef.

Stockholm 2010-09-20
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf