Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 april 2010 kl. 17.00, M7 Kunskapsgallerian, Marcusplatsen 7, Sickla. Stockholm 2010-03-04 Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0011.pdf
wkr0013.pdf