Atrium Ljungberg bygger NOD - ett nytt kvarter... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg bygger NOD - ett nytt kvarter för lärande, forskning och näringsliv i Kista.

Atrium Ljungberg börjar i höst att bygga första etappen av en helt ny mötesplats i Kista - Kvarteret NOD. I nära samverkan med Stockholms universitet kommer framtidens akademiska miljö att skapas och utgöra en viktig del av NOD. 

Atrium Ljungberg har tagit beslut om att starta byggnationen av en första etapp av Kvarteret NOD - en ny mötesplats för bland annat lärande, forskning och näringsliv vid Kista Gård i Kista. Den första etappen omfattar cirka 15 000 kvm uthyrbar yta.

Ett tioårigt hyresavtal om cirka 7 100 kvm har tecknats med Stockholms universitet om lokaler i det kommande NOD. I lokalerna ska en av Stockholms universitets största institutioner, Institutionen för data- och systemvetenskap (DSV), bedriva utbildnings- och forskningsverksamhet i en attraktiv och pedagogisk akademisk miljö. DSV har funnits i Kista sedan 1990 och har idag cirka 200 anställda och cirka 5 000 studenter. Genom att etablera sig i NOD vill DSV stärka samarbetet med viktiga aktörer i regionen och samverkan med omgivande samhället. De nya lokalerna skapar också nya möjligheter för en modernare undervisning. DSV:s inflyttning kommer att ske i juli 2014.

- Vi vill ha ännu fler kontakter med omgivande samhället, förklarar Love Ekenberg, prefekt på DSV. Vi vill vara öppna och tillgängliga för alla människor, och visa upp något av allt det spännande som våra forskare håller på med.

Kvarteret NOD kommer fullt färdigställt att omfatta totalt cirka 25 000 kvm uthyrningsbar yta. Tanken är att entréplanet ska bestå av publika ytor med exempelvis digitalt center, café och restaurang. Huset kommer dessutom, utöver lärande och forskning, innehålla kontorsmiljöer där ambitionen är att ge plats för små- och medelstora nystartade företag inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) och attrahera nya innovativa verksamheter till Kista.

- Det är mycket glädjande att vi har tecknat avtal med Stockholms universitet och DSV:s verksamhet kommer att vara ett stort och viktigt inslag i NOD, kommenterar Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg. Nu kan vi starta första etappen i förverkligandet av hela Kvarteret NOD. Där vill vi sammanföra lärande, akademi, forskning, kultur och näringsliv och skapa en öppen, kreativ och dynamisk mötesplats för alla som arbetar, besöker och bor i Kista.


Kvarteret NOD. Illustration: Scheiwiller Svensson Arkitektkontor

Den totala uthyrbara ytan av den beslutade första etappen är cirka 15 000 kvm. Atrium Ljungbergs ambition är dock att färdigställa hela huset om totalt cirka 25 000 kvm med inflyttning under 2014. Investeringen för hela projektet beräknas uppgå till drygt 700 mkr.

Stockholm 2011-05-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf