Atrium Ljungberg bygger NOD - Sveriges främsta... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg bygger NOD - Sveriges främsta mötesplats för innovation och kreativitet i Kista Science City

Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg börjar idag bygga en helt ny typ av mötesplats - NOD - för lärande, forskning, näringsliv och kultur med fokus på innovation och kreativitet. Det första spadtaget togs av Stockholms finansborgarråd Sten Nordin, rektorn för Stockholms universitet Kåre Bremer, Atrium Ljungbergs VD Ingalill Berglund samt Anette Scheibe Lorentzi, VD för Kista Science City.

NOD, som är det första i sitt slag i Sverige ska bli Sveriges främsta mötesplats för innovation och kreativitet inom informations- och kommunikationsteknologi (ICT) - en plats där forskning synliggörs och korsbefruktas med andra verksamheter för att främja innovation och tillväxt. Kvarteret kommer både i arkitektur och mentalitet stå för den senaste tekniken och kreativiteten, och kommer att utmana traditionellt tänkande.

NOD ska attrahera nystartade små- och medelstora ICT-företag i syfte att tillföra nya verksamheter till Kista som ges möjlighet att utvecklas till ledande framtida världsföretag. Här planeras också för det framtidsvisionära innovationscentret Digital Art Center, övriga kreativa verksamheter, utvecklingslabb, restaurang och café.

– Kista är ett utvecklingsområde där infrastruktursatsningar för flera miljarder kronor planeras under de närmaste åren. För Atrium Ljungberg är det mycket intressant att vara med på resan mot framtidens Kista som kommer att bidra till att Sverige kan ligga i framkant inom forskning och utveckling. Jag tycker att vi i dagsläget är ett av de företag som bygger de mest spännande och kreativa arbetsplatserna i Sverige, säger Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg.

En av de första hyresgästerna som flyttar in blir Stockholms universitet (SU) som hyr cirka 7100 kvm på ett tioårigt avtal. Lokalerna skapar möjligheter till en modernare undervisningsform där SU:s forskare och studenter kan ingå i en rad olika sammanhang både inom näringsliv och kultur.

NOD utvecklas och byggs av Atrium Ljungberg i nära samverkan med Stockholms stad, Stockholms universitet och Kista Science City.
Den första etappen av kvarteret omfattar cirka 15 000 kvm uthyrningsbar yta. Fullt färdigställt kommer NOD att omfatta cirka 25 000 kvm uthyrningsbar yta till en investeringskostnad av drygt 700 mkr. Det nya kvarteret beräknas stå klart 2014.

Stockholm 2011-11-29
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf