Atrium Ljungberg gör strategiskt förvärv i... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg gör strategiskt förvärv i Hagastaden

Atrium Ljungberg har idag förvärvat resterande 50 procent av fastigheten Blästern 6 i Hagastaden i Stockholms innerstad. Förvärvet stärker bolagets position på en av Stockholms viktigaste tillväxtmarknader och skapar möjligheter för Atrium Ljungberg att i än större utsträckning vara delaktiga i den expansion som sker i området.

Idag har Atrium Ljungberg tecknat avtal med Humlegården om förvärv av Humlegårdens andel av kontorsfastigheten Blästern 6, belägen på Norra Stationsgatan där den nya Hagastaden växer fram. Fastigheten har tidigare ägts till 50 procent av Atrium Ljungberg som även har haft förvaltningsansvaret. I och med förvärvet äger Atrium Ljungberg 100 procent av Blästern 6.

Blästern 6 omfattar totalt cirka 31 000 kvm uthyrbar yta, varav cirka 6 500 kvm garage. Fastigheten är uthyrd till cirka 80 procent. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 342 mkr för den förvärvade delen. Tillträde sker under januari 2012.

Atrium Ljungberg äger sedan tidigare fastigheten Blästern 11 och tillsammans med Länsförsäkringar Liv fastigheten Blästern 13 i samma kvarter som den nu förvärvade fastigheten.

Just nu pågår ett av Stockholms största utvecklingsprojekt någonsin i och omkring Hagastaden, där Nya Karolinska sjukhuset (NKS) och Karolinska Institutet utgör hjärtat för det som ska bli en ledande life science arena och en modern vetenskapsstad av högsta internationella klass. Stockholms stad, Stockholms läns landsting, tre universitet (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet) och näringslivet verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City med uppdraget att etablera och utveckla verksamheter för life science i Hagastaden. Utvecklingen är planerad att pågå fram till år 2025 och innehåller en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, service och kultur, caféer, restauranger och parker.

- Det är mycket glädjande att vi har gjort den här viktiga affären på en av de starkaste tillväxtmarknaderna i Stockholm. Vi vill fortsätta växa inom kontorsfastigheter i Stockholm och det här förvärvet är strategiskt helt rätt för oss. Det ger oss också möjligheter att i än större utsträckning vara delaktiga i den spännande utveckling som sker i området, säger Ingalill Berglund, VD Atrium Ljungberg.

Stockholm 2011-12-29
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf