Atrium Ljungberg upp bland de största bolagen p... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg upp bland de största bolagen på Stockholmsbörsen

Från och med 2 januari 2012 tillhör Atrium Ljungberg Stockholmsbörsens (Nasdaq OMX Stockholm) Large Cap-segment. Large Cap är Stockholmsbörsens lista över Sveriges största bolag med ett börsvärde överstigande 1 miljard euro. Atrium Ljungberg flyttas upp från Mid Cap-segmentet där medelstora bolag ingår.

Stockholm 2011-12-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0006.pdf