CFO rekryterad till Atrium Ljungberg - Atrium Ljungberg

CFO rekryterad till Atrium Ljungberg

 

Atrium Ljungberg har rekryterat ny CFO efter nuvarande CFO, Ingalill Berglund, som tillträder som VD i bolaget 8 april.

Nytillträdande CFO blir Annica Ånäs som närmast kommer från en tjänst som CFO på fastighetsbolaget Hemsö. Annica Ånäs har tidigare arbetat på Atrium Ljungberg där hon under tre år har haft rollen som ekonomichef och tf CFO samt ingått i bolagsledningen.

Datum för tillträde är ännu inte fastställt.
Stockholm 2011-03-28
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0005.pdf