Haninges handelsplats Port73 växer fortare än... - Atrium Ljungberg

Haninges handelsplats Port73 växer fortare än planerat

I oktober 2010 invigdes Haninges nya handelsplats Port73. Tack vare den starka efterfrågan i området kan Atrium Ljungberg redan nu fortsätta utvecklingen av Port73, och har tagit beslut om att bygga ytterligare cirka 12 000 kvm uppdelat i två etapper.

Byggnationen av den första etappen har redan påbörjats och under våren 2012 kommer Blomsterlandet och Cervera att öppna nya butiker. I det andra steget kommer Willys att öppna en ny dagligvarubutik under första halvåret 2013. När båda etapperna är färdigställda kommer Port73 att bestå av närmare 40 butiker på en total area om cirka 37 000 kvm.  

- Nu har vi tagit ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att skapa en stark regional handelsplats av Port73. Med Blomsterlandet och Cervera ökar vi utbudet för våra viktigaste målgrupper; familjer och fritidshusägare. Och Willys kommer att bidra till att ytterligare förstärka ett av Sveriges största områden för dagligvaror. Vi fortsätter att utveckla Port73 enligt ursprungsidén med maten i centrum där familjen kan uträtta sina ärenden på ett rationellt och smidigt sätt. Utbudet och profilen blir nu ännu starkare och tydligare, kommenterar Carola Lavén, affärsutvecklingschef Atrium Ljungberg.

Konceptet i Port73 bygger på att kombinera rationell volymhandel med en gallerias mångfald och köpupplevelse. Atrium Ljungbergs ambition är att underlätta vardagen för de cirka 175 000 invånarna som bor i Haninge och Tyresö och i fritidshus i skärgården. Här ska familjen både kunna uträtta sina vardagsärenden på ett enkelt sätt och tillbringa längre tid för shopping i en trivsam miljö.

Platsen för Port73 är ett nav i södra Storstockholm, i korsningen mellan Nynäsvägen och Gudöbroleden. Området har ett strategiskt bra läge och ligger i en region med stark tillväxt. När regionen växer kommer läget att stärkas ytterligare. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholms län är Haninge utpekad som en regional stadskärna. Stora satsningar görs i regionen som kommer att förbättra kommunikationen till och från Stockholm väsentligt, såsom utbyggnaden av motorvägen till Nynäshamn (väg 73), utbyggnaden av pendeltågtrafik till Nynäshamn och ny pendeltågstation i Vega på gångavstånd från Port73. Dessutom planeras för stora stadsbyggnadsprojekt såsom skapande av Vegastaden med cirka 10 000 boende och ett flertal andra bostadsprojekt i Haninges närhet.

- Vi har redan sett att efterfrågan i området är stor och utvecklingen i regionen har gått snabbare än vi trodde när vi inledde satsningen på Port73. Atrium Ljungbergs ambition är att utveckla området till en långsiktigt stark regional handelsdestination med ett komplett handels- och serviceutbud. Den stora satsningen som görs i regionen ger goda förutsättningar för oss att verkligen leva upp till det, säger Carola Lavén, affärsutvecklingschef, Atrium Ljungberg.

Stockholm 2011-09-21
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0001.pdf