Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden -... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förvärvar i Hagastaden - fortsätter växa på expansiv marknad.

Atrium Ljungberg har idag förvärvat fastigheten Härden 14 i Hagastaden i norra Stockholm. Det är bolagets tredje fastighetsförvärv i området under det senaste året. Förvärvet stärker Atrium Ljungbergs position som en viktig aktör på en av Stockholms mest expansiva tillväxtmarknader och ger möjlighet att i än större utsträckning vara delaktig i den utveckling som sker i området.

Idag har Atrium Ljungberg tecknat avtal om förvärv av kontorsfastigheten Härden 14, belägen i korsningen Hälsingegatan / S:t Eriksgatan i Hagastaden i norra Stockholm. Fastigheten omfattar totalt cirka 8 700 kvm uthyrbar kontorsyta inklusive garage. En butikslokal finns i fastighetens bottenvåning. Fastigheten är uthyrd till cirka 90 procent. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 227 miljoner kronor. Tillträde sker omgående.

Atrium Ljungberg äger och förvaltar sedan tidigare kontorsfastigheterna Blästern 6, Blästern 11 och Blästern 13 i Hagastaden - industrifastigheter från 1930-talet som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Den förvärvade fastigheten, Härden 14, ligger i direkt anslutning till dessa och är strategiskt belägen nära Citybanans planerade station Odenplan. Atrium Ljungbergs totala fastighetsbestånd i området omfattar efter dagens förvärv cirka 93 000 kvm uthyrbar yta inklusive garage.

Atrium Ljungberg har också ytterligare utvecklingsmöjligheter i området genom en markreservation på cirka 36 000 kvm som tilldelades bolaget tidigare i år. Beslutet om markreservationen är villkorat av att en överenskommelse om köpeskilling och lokalernas innehåll kommer till stånd inom två år från beslutet.

I och omkring Atrium Ljungbergs fastigheter pågår just nu ett av Stockholms största utvecklingsprojekt någonsin. Här växer den nya Hagastaden fram - en världsledande life science arena med plats för 35 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Utvecklingen är planerad att pågå fram till år 2025 och innehåller en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, service och kultur, caféer, restauranger och parker. Nya Hagastaden kommer att länka samman Stockholm med Solna genom Nya Karolinska Solna (NKS) som beräknas stå färdigt 2015/2016.

- Jag kan med glädje konstatera att vi har gjort ytterligare ett strategiskt förvärv. Vi fortsätter att växa inom kontorsfastigheter i Stockholm, en tydlig strategi som vi har haft sedan länge. Hagastaden är en tillväxtmarknad med stor potential där vi vill vara en stark aktör och delaktig i den spännande utvecklingen som sker nu och framöver, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Kontor, Atrium Ljungberg.

Stockholm 2012-12-19
Atrium Ljungberg AB (publ)

Pressmeddelande Atrium Ljungberg 121219