Atrium Ljungberg förvärvar ytterligare en... - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg förvärvar ytterligare en fastighet i Hagastaden

Idag har Atrium Ljungberg förvärvat resterande 50 procent av fastigheten Blästern 13 i Hagastaden i Stockholm. Det är bolagets andra fastighetsaffär på kort tid i området. Så sent som vid årsskiftet förvärvades resterande 50 procent av Blästern 6 i samma kvarter. Atrium Ljungbergs position på en av Stockholms viktigaste tillväxtmarknader stärks genom det utökade ägandet och stadens planer för området utgör en stor potential för framtiden.

Atrium Ljungberg har idag tecknat avtal med Länsförsäkringar Liv om att förvärva deras andel av kontorsfastigheten Blästern 13, belägen på Hälsingegatan i nya Hagastaden i norra Stockholm. Fastigheten har tidigare ägts till 50 procent av Atrium Ljungberg som även har haft förvaltningsansvaret. I och med förvärvet äger Atrium Ljungberg 100 procent av Blästern 13. Fastigheten omfattar totalt cirka 40 000 kvm uthyrbar yta, varav 6 500 kvm garage och är fullt uthyrd. Köpeskillingen är baserad på ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 630 mkr för halva fastigheten. Tillträde sker senast 15 februari.

Atrium Ljungberg äger och förvaltar sedan tidigare Blästern 6 och Blästern 11 i Hagastaden. Bolagets totala fastighetsbestånd i området omfattar efter dagens förvärv cirka 85 000 kvm sammanhängande uthyrbar yta. Fastigheterna är industrifastigheter från 1930-talet som är om- och tillbyggda till moderna kontorslokaler med bevarad industriprägel. Här finns idag ett flertal starka företag inom bland annat medicin och forskning.

I och omkring Atrium Ljungbergs fastigheter pågår just nu ett av Stockholms största utvecklingsprojekt någonsin, med en beslutad investering på 50 miljarder kronor. Här växer den nya Hagastaden fram - en världsledande life science arena med plats för
35 000 arbetsplatser och 5 000 bostäder. Nya Hagastaden kommer att länka samman Stockholm med Solna genom Nya Karolinska sjukhuset (NKS) som beräknas stå färdigt 2015/2016.

- Vi vill fortsätta utveckla kontorsfastigheter på tillväxtmarknader i Stockholm. Våra två senaste förvärv i Hagastaden är strategiskt viktiga och ger oss möjlighet att vara ännu mer delaktiga i det spännande utvecklingsarbetet som sker i området. Planerna för Hagastaden med bland annat Nya Karolinska sjukhuset, Karolinska Institutet och kommande infrastruktursatsningar stärker läget och medför också potential för framtiden, säger Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

Stockholms stad, Stockholms läns landsting, tre universitet (Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet) och näringslivet har en gemensam målbild att utveckla Hagastaden till en modern vetenskapsstad av högsta internationella klass. Aktörerna verkar tillsammans genom stiftelsen Stockholm Science City med uppdraget att etablera och utveckla verksamheter för life science i området. Utvecklingen är planerad att pågå fram till år 2025 och innehåller en blandning av lärosäten, företag, forskningsinstitut, sjukhus, service och kultur, caféer, restauranger och parker.

- Tillsammans med andra fastighetsägare har vi ett stort engagemang i stadens utvecklingsplaner och samverkar för att möta visionen, kommenterar Micael Averborg, affärsområdeschef Kontor på Atrium Ljungberg. Under det senaste året har vi märkt ett stigande intresse för den nya stadsdelen från företag inom life science sektorn som söker närhet till Nya Karolinska sjukhuset och Karolinska Institutet. Områdets strategiska läge kommer att förstärkas ytterligare när Torsplan med handel och kontor färdigställs 2013 och Citybanan med ny station vid Odenplan invigs 2017, avslutar Micael Averborg.

Stockholm 2012-01-26
Atrium Ljungberg AB (publ)

wkr0006.pdf