Atrium Ljungberg säljer fastighet i Halmstad - Atrium Ljungberg

Atrium Ljungberg säljer fastighet i Halmstad

Atrium Ljungberg har idag träffat avtal om försäljning av fastigheten Stormarknaden 1 i Halmstad.

Stormarknaden 1 är en handelsfastighet belägen vid E6:an strax söder om Halmstad och omfattar totalt 10 800 kvm uthyrbar yta. Coop Forum är den enda hyresgästen i fastigheten.

Försäljningen sker genom avyttring av aktier och köpeskillingen baseras på ett fastighetsvärde uppgående till 130 miljoner kronor. Köpeskillingen överstiger marknadsvärderingen vid halvårsskiftet och medför ett positivt resultat efter skatt om 48 mkr. Den nya ägaren tillträder fastigheten omedelbart.

- Försäljningen sker som ett led i vårt arbete att koncentrera fastighetsbeståndet till våra prioriterade delmarknader, kommenterar Ingalill Berglund, vd Atrium Ljungberg.

Nacka, 2012-08-24
Atrium Ljungberg AB (publ)

Press Release in English 24-04-2012 Atrium Ljungberg
Pressmeddelande Atrium Ljungberg 120824