Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB... - Atrium Ljungberg

Kallelse till årsstämma i Atrium Ljungberg AB (publ)

 

Aktieägarna i Atrium Ljungberg AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 29 mars 2012 kl. 17.00, Filmstaden Sickla SF Bio, Marcusplatsen 19 i Sickla.

wkr0002.pdf
wkr0001.pdf